Pravilnik Hostingnetwork.rs
Placanjem ste potvrdili saglasnost sa ovim pravilnikom i on ima snagu Ugovora po Zakonu o elektronskom dokumentu, cl. 4.
Ovaj Pravilnik se odnosi na sve korisnike Web hosting usluga HostingNetwork.rs-a i ima za cilj sprecavanje nezakonitih aktivnosti ili eventualne zloupotrebe na serverima HostingNetwork.rs-a, poštujuci slobodu govora i izražavanja ukoliko nije štetna za druge, zaštitu integriteta i privatnosti korisnika, kao i obezbedenje sigurnosti i pouzdanosti mreže. Korišcenjem usluga preko mreže HostingNetwork.rs-a, korisnik prihvata pravila ponašanja sadržana u Pravilniku, što podrazumeva da nece preduzimati aktivnosti koje su ovim Pravilnikom definisane kao neprihvatljivo korišcenje usluga.
Klijentski nalog
Svako lice može otvoriti klijentski nalog na HostingNetwork.rs sajtu potpuno besplatno. Lice je dužno da prilikom kreiranja klijentskog naloga unese istinite kontakt informacije: ime i prezime, adresu, telefon i e-mail adresu. Ukoliko su unete netacne informacije (pogrešan telefon, e-mail adresa…) HostingNetwork.rs ce izbrisati klijentski nalog. Sva obaveštenja od strane HostingNetwork.rs ce korisniku biti poslata na e-mail adresu. Nakon uspešnog kreiranja klijentskog naloga, lice postaje korisnik HostingNetwork.rs.rs. Korisnik je dužan da u slucaju promene e-mail adrese ažurira istu u okviru svog klijentskog naloga. Korisnik je dužan da cuva parametre za pristup klijentskom nalogu i da ne daje ove podatke drugim licima. Ukoliko korisnik nema sacuvane ove podatke, može od HostingNetwork.rsa da zatraži podsetnik o parametrima za pristup i oni ce biti poslati iskljucivo na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Parametri za pristup se ne šalju na e-mail adrese koje nisu navedene u nalogu. Otvaranjem klijentskog naloga korisnik se slaže da ga HostingNetwork.rs može kontaktirati putem maila radi redovne komunikacije vezane za uslugu koju koristi, kao i radi vanrednih obaveštenja i ponuda. Porucivanje domena
Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta HostingNetwork.rs i placanje iste. HostingNetwork.rs ne snosi odgovornost ukoliko korisnik izvrši pogrešnu narudžbinu i plati istu. Usluga ce biti realizovana a naknadne promene nisu moguce. Ukoliko se desi da korisnik porucuje domen i pri porudžbini pogrešno ukuca naziv domena i porudžbinu plati, domen ce biti registrovan a povracaj novca nije moguc. Moguca je jedino ponovna narudžbina i placanje željenog domena (pod pretpostavkom da je dostupan za registraciju). Usluga transfera svih domena ka nama se naplacuje po ceni istoj kao i za registraciju domena ( izuzetak je transfer RS domena ka nama koji je besplatan). U cenu transfera ka nama za sve internacionalne domene je uracunata usluga podrške oko transfera kao i 1 godina produžetka registracije domena koja se racuna od dana završetka transfera. Važna napomena: Transfer domena NE MOŽE se vršiti 60 dana po registraciji domena ili ako je do isteka domena ostalo manje od 30 dana. Za RS domene nema vremenskih restrikcija. Porucivanje hostinga
Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta HostingNetwork.rs i placanje iste. Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi. Potrebne informacije korisnik može saznati na www.HostingNetwork.rs.rs ili kontaktiranjem tehnicke podrške putem tiketa. HostingNetwork.rs ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio hosting paket a usluga mu ne odgovara. Placanje
Nakon izvršene porudžbine, korisnik automatski dobija predracun za usluge HostingNetwork.rs sa podacima za vršenje uplate. Prema želji korisnika, HostingNetwork.rs može kreirati predracun i poslati korisniku na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. nacin placanja: placanje uplatnicom (kao fizicko lice), placanje po predracunu (kao pravno lice) Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu u predvidenom roku, kontaktirace ga prodaja HostingNetwork.rs-a. Ukoliko korisnik nakon 7 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu i nije se odazvao na e-mail poruke i telefonske pozive, porudžbina se otkazuje. Povracaj novca
Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom koju je zakupio kod HostingNetwork.rsa, korisnik može zatražiti povracaj novca u punom iznosu u roku od 30 dana od datuma narudžbine. Povracaj novca je moguc za usluge deljenog hostinga i streaminga. Povracaj novca nije moguce izvršiti za usluge registracije domena, VPS ili dedicated servera. Realizacija porudžbine
Realizacija porudžbine (registracija domena, otvaranje hosting naloga, audio streaming) bice izvršena nakon prijema uplate za porucene usluge. Dodatne usluge (zakup IP adrese, zakup servera) se realizuju nakon prijema uplate i procesa nabavke istih bez preciziranog vremenskog perioda. HostingNetwork.rs ima pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga. Parametri za pristup
Nakon realizacije usluge, korisnik dobija parametre za pristup na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Korisnik je dužan da cuva ove podatke, da ih ne daje neovlašcenim licima, i dužan je da brine o bezbednosti racunara na kome se ovi podaci nalaze, specificno da ga cuva od hakera, virusa i drugog nepoželjnog softvera. U slucaju da korisnik zagubi parametre za pristup, potrebno je da kontaktira tehnicku podršku putem tiketa i zamoli da mu se ovi podaci pošalju. Parametri za pristup ce biti poslati iskljucivo na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Obnova usluga
Pred isticanje usluge korisnik dobija obaveštenja na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu i takode bude kontaktiran od strane prodaje HostingNetwork.rs. Ukoliko se korisnik ne odaziva na telefonske pozive i e-mail poruke i ne uplati obnovu usluge, usluga ce biti suspendovana po isteku datuma za obnovu. Ukoliko je u pitanju usluga hostinga, fajlovi ce se cuvati još 30 dana nakon isteka roka za obnovu. Nakon 30 dana HostingNetwork.rs zadržava pravo da obriše fajlove sa servera bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Korisnik je dužan da napravi backup fajlova koji su se nalazili na zakupljenom hostingu u predvidenom roku. Otkazni rok za uslugu dedicated servera je 30 dana. Tehnicka podrška
Tehnicka podrška HostingNetwork.rs funkcioniše iskljucivo preko tiketa. Podršku ne pružamo putem telefona. Podrška se pruža iskljucivo za usluge koje imate zakupljene kod nas. Mi pružamo podršku za sva pitanja vezana za funkcionalnost servera i instalaciju skripti koje nudimo (cPanel i Softaculous). To podrazumeva instalaciju skripti iz cPanela (Joomla, WordPress, itd) ali ne i njihov rad, menjanje ili prilagodavanje korisnikovim potrebama. Ne pružamo podršku za plug-inove, module, dodatke itd. koji se naknadno mogu instalirati u te skripte (npr. Joomlu, WordPress). Serveri
HostingNetwork.rs ima pravo da unapreduje i vrši izmene na software-u i hardware-u servera na kojima se nalaze shared hostinzi bez konsultacije sa korisnicima tih hostinga. U slucaju kada korisnik zakupi ceo server kod HostingNetwork.rs-a (i ukoliko HostingNetwork.rs radi održavanje istog) bitnije izmene u konfiguraciji servera se rade uz konsultaciju sa korisnikom. Sadržaj i održavanje hostovanog sajta
Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru HostingNetwork.rs. Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere HostingNetwork.rs-a ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu. Primeri neprihvatljivog sadržaja: piratski softver, hakerski programi ili arhive, warez sajtovi, irc… Nedozvoljeni su prenos ili prezentacija bilo kakve informacije, podatka ili materijala koji je u suprotnosti sa pravnim propisima RS, kojim se vrši krivicno delo ili privredni prestup, povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine, delo nelojalne konkurencije, povreda dobrih poslovnih obicaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvacenim moralnim nacelima. Nedozvoljen je neautorizovani pristup sadržaju drugih korisnika, promena sadržaja, brisanje ili bilo kakva prerada sadržaja.
Korisnici kontent menadžment sistema (PHP Nuke, Mambo, Joomla, itd.) kao i svih drugih skriptova koje postave na svoj hosting na HostingNetwork.rs-u su obavezni da prate dešavanja na polju sigurnosti i zaštite ovakvih sistema i da uklone poznate ranjivosti redovnim održavanjem i primenom patch-ova i update-a. HostingNetwork.rs nije odgovoran ukoliko dode do upada na sajt korisnika, korisnik je dužan da primeni mere zaštite. Ukoliko do upada dode, HostingNetwork.rs ce suspendovati hosting korisnika i obavestiti ga o merama bezbednosti a korisnik je dužan da te mere sprovede. Korisnik je dužan da ocisti zaražene fajlove i kontaktira tehnicku podršku putem tiketa i tek tad ce hosting ponovo biti aktiviran. Ukoliko korisnik ne može sam da izvrši cišcenje zaraženih fajlova, HostingNetwork.rs može izvršiti uz dogovorenu nadoknadu. Korisniku nije dozvoljeno da u okviru zakupljenog hostinga paketa kod HostingNetwork.rs preprodaje hosting odnosno hostuje više prezentacija i to naplacuje svojim klijentima. HostingNetwork.rs ima poseban vid saradnje koji se zove affiliate saradnja i to možete pogledati na https://HostingNetwork.rs.rs/affiliate-program Ukoliko HostingNetwork.rs utvrdi da postoji hosting nalog na kome je hostovan veliki broj sajtova i da se pritom naplacuje svim tim sajtovima hostovanje na pomenutom nalogu, hosting ce biti suspendovan bez prethodnog upozorenja i bez šanse za povracaj novca. Backup
HostingNetwork.rs nije odgovoran za nestale ili oštecene fajlove korisnika. Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih. Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz Panela. E-mail slanje
HostingNetwork.rs ne sme biti izvor, posrednik ili odredišna adresa u vezi sa prenosom neželjenog e-maila, e-mail bombi i drugih masovnih e-mailova. Vaš nalog ne sme da bude pocetna, posrednicka ili krajnja adresa za takve e-mailove. Masovni e-mail je poruka poslata na više od 1000 e-mail adresa ili na više od 10 news grupa. U slucaju kršenja uslova i masovnog slanja maila, HostingNetwork.rs zadržava pravo da suspenduje nalog korisnika na neodredeno vreme ili u potpunosti ugasi nalog bez povracaja novca. Za limite i dodatna uputstva, vezana za upotrebu mailing lista i slanje maila, kontaktirajte tehnicku podršku putem tiketa.
Preduzimanje mera u slucaju neprihvatljivog ponašanja
HostingNetwork.rs nece aktivno pratiti rad korisnika sa ciljem da se uveri da li se poštuju pravila ponašanja. Korisnik HostingNetwork.rs-a je dužan da saraduje pri preuzimanju preventivnih i korektivnih aktivnosti radi sprecavanja kršenja Pravilnika ponašanja; Provera rada korisnika se vrši na osnovu žalbe od strane treceg lica i u tom slucaju procedura je sledeca:
1. U slucaju žalbe ili neizmirenih obaveza, HostingNetwork.rs ce poslati e-mail ili telefonom kontaktirati korisnika i naložiti mu da otkloni problem.
2. U slucaju da korisnik ne reaguje na vreme ili da nije dostupan, HostingNetwork.rs ce suspendovati prezentaciju (web sajt) sve dok se problem ne otkloni.
3. U slucaju ponovljenih kršenja pravilnika HostingNetwork.rs zadržava pravo da bez povratka sredstava prekine pružanje web hosting usluge.
4. U slucaju kršenja zakona, HostingNetwork.rs ce uciniti dostupnim relevantne podatke i informacije nadležnim organima, ukoliko za to postoji zakonska obaveza.
5. U slucaju da aktivnosti korisnika nanesu materijalnu štetu HostingNetwork.rs-u (kazne, oštecenja sistema…) zadržavamo pravo da naplatimo troškove u duploj vrednosti ili pokrenemo pravni postupak sa zahtevom za naknadu štete. 6. U slucaju narušavanje ugleda firme Web Services doo, zadržavamo pravo da obustavimo dalje poslovanje sa klijentom i ponudimo mu mogucnost da preseli svoj hosting i domene kod drugog provajdera u roku od 14 dana. Iskorišcenost prostora i protoka
Prezentacija korisnika ne sme ni u kom trenutku da optereti CPU našeg servera više od 2%. Ukoliko do toga dode zbog neoptimizovane web aplikacije ili baze, prezentacija ce biti suspendovana dok se problem ne otkloni. Korisnik je u obavezi da vodi racuna o preostalom prostoru na disku. Ukoliko slobodan prostor padne ispod 10% korisnik mora preci na veci paket ili ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogucio nesmetano funkcionisanje sajta. Korisnicima je svakog meseca dodeljen protok koji odgovara njihovom hosting paketu. Obaveza je korisnika da prati upotrebu protoka. U slucaju da u toku meseca korisnik potroši sav dodeljen protok njegov sajt ce biti automatski suspendovan.Ukoliko je ovo opterecenje rezultat izuzetno posecenog sajta, tj. ako je vaš sajt prerastao ogranicenja hostinga koji ste zakupili, kontaktirajte nas i ponudicemo vam odgovarajuce hosting rešenje. Deljeni hosting može da se koristi samo za web datoteke, aktivne mailove i sadržaj korisnickih web sajtova. Deljeni hosting prostor ne može da se koristi za skladištenje (bez obzira da li su u pitanju fajlovi, elektronska pošta ili drugi podaci), ukljucujuci offsite skladištenje fajlova, maila ili FTP hostinga. HostingNetwork.rs izricito zadržava pravo da pregleda svaki deljeni hosting nalog za prekomerno iskorišcenje CPU jedinice, prostora na disku i drugih resursa koji mogu biti ugroženi povredom ovog sporazuma. HostingNetwork.rs može, po sopstvenom nahodenju, raskinuti pristup uslugama, primeniti dodatne naknade, ili ukloniti korisnicki sadržaj za one hosting naloge za koje se utvrdi da su u suprotnosti sa HostingNetwork.rs Uslovima Korišcenja. Promene cena
HostingNetwork.rs zadržava pravo promene cena usluga koje pruža bez prethodnog obaveštenja.
Vanredne okolnosti
HostingNetwork.rs zadržava pravo da u slucaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterecenja servera. Procedura u slucaju kompromitovanog accounta
Ukoliko se desi da klijentov hosting account bude hakovan, bude upada, ubacenog virusa ili se šalje spam sa tog accounta, procedura HostingNetwork.rs je sledeca:
1. U slucaju prvog upada sledi suspendovanje accounta i slanje maila klijentu u kome su naznaceni brojevi telefona na koje treba da nas kontaktira cim procita mail
2. U slucaju drugog upada sledi suspendovanje accounta na 24h
3. U slucaju treceg upada hosting account se briše sa našeg servera bez povracaja novca
Odgovornost
HostingNetwork.rs nije odgovoran za bilo koju štetu koju vaš posao može pretrpeti. HostingNetwork.rs ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža. HostingNetwork.rs nije odgovoran za gubitke podataka, neurucene poruke, pogrešno urucene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu. Odšteta
Korisnik je saglasan da nema prava na bilo kakvu odštetu od HostingNetwork.rs-a što ukljucuje zahteve, gubitke i troškove, uklljucujuci troškove advokata i sudskog procesa. HostingNetwork.rs nije odgovoran u slucaju: • povrede lica ili imovine izazvane našim proizvodom ili proizvodom u vezi sa HostingNetwork.rs
• da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trecih lica
• da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima
HostingNetwork.rs može promeniti, doraditi ili dopuniti Pravilnik bez prethodne najave.
Primena Pravilnika stupa na snagu momentom objavljivanja na HostingNetwork.rs prezentaciji.